Ρωμαϊκά ερείπια (Resin kit - Κωδικός παραγγελίας RR1)
Κλίμακα: 54mm (1:32)
Υλικά:
Ημερομηνία: Γλύπτης: Βασίλης Σκουρμπούτης
Πελάτης: Box art: Χρίστος Παναγιωτόπουλος
Powed and designed by dot.psd