Λατομείο
Κλίμακα: 1:35
Υλικά:
Ημερομηνία: Ιούνιος 2002
Πελάτης: Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη / Komatsu Ltd.
Powed and designed by dot.psd