Κατοικίες στη Κηφισιά
Κλίμακα: 1:100
Υλικά: Balsa wood
Ημερομηνία: Μάρτιος 2008
Πελάτης: Αγνή Κουβελά
Powed and designed by dot.psd