Διυλιστήρια Aegean Marine Petroleum (το μοντέλο κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο μακέτας Άγγελου Μωρέτη)
Κλίμακα: 1:250
Υλικά: εκτυπώσεις, plexi-glass, πολυστερίνες
Ημερομηνία: Οκτώβριος 2008
Πελάτης: Aegean Marine Petroleum
Powed and designed by dot.psd