Αιγυπτικακός ταφος (Resin kit - Κωδικός παραγγελίας ΕΤ1)
Κλίμακα: 54mm (1:32)
Υλικά:
Ημερομηνία: Γλύπτης: Βασίλης Σκουρμπούτης
Πελάτης: Box art: Αλέξανδρος Αγγελάκης
Powed and designed by dot.psd