Αιγυπτιακά ερείπια (Resin kit - Κωδικός παραγγελίας ER1)
Κλίμακα: 54mm (1:32)
Υλικά:
Ημερομηνία: Γλύπτης: Βασίλης Σκουρμπούτης
Πελάτης: Box art: Αλέξανδρος Αγγελάκης
Powed and designed by dot.psd