Ξενοδοχειακό συγκρότημα, Άγιοι Σαράντα - Αλβανία
Κλίμακα: 1:1250
Υλικά: Balsa wood, πολυστερίνες, plexi-glass
Ημερομηνία: Ιούλιος 2005
Πελάτης: Όριο αρχιτέκτονες & Π.Μηχανικοί
Powed and designed by dot.psd